Otevřený dopis Jaroslava Surówky St. panu Pauerovi

Nedávno vyšla docela zajímavá kniha pana inženýra Pauera, která popisuje jeho kariéru konstruktéra závodních vozů, především v závodě METALEX. Kniha se jmenuje „Konstruktér vzpomíná…“ Mimo jiné popisuje i dobu kdy Jaroslav Surówka St. (otec našeho pilota Surówky Ml.) jezdil ve velmi schopné formuli s motorem Ford lazeným ve Švýcarsku panem Wittwerem. V knize se píše, že motor zničil pan Surówka, což není pravda a na pravou míru to v tomto otevřeném dopise.


Otevřený dopis panu inženýru Václavu Pauerovi
Autoru knihy “Konstruktér vzpomíná”. Píše Jaroslav Surówka St.
Vážený pane,

po upozornění mých přátel, že vyšla Vaše kniha “Konstruktér vzpomíná”, jsem neváhal a koupil jsem si Vaše knihy hned dvě. Nebudu hodnotit Vaši práci konstruktéra závodních strojů, jako odborníka jsem si Vás velice vážil a pokud si vzpomínáte, měl jsem u Vás (i ve Vašem bytě) několik konzultací ohledně stavby formulových vozů (například ŽDB 01, ŽDB 02 a následně MTX 2-03). Tyto závodní vozy se stavěly v ŽD Bohumín za vydatné pomoci tamních lidí vedených panem Ing. Baňou, technickou dokumentací jsem se zabýval společně s mým mechanikem panem Liborem Valachem.

Ohledně stavby tehdejšího 2-03 máte naprostou pravdu, že se nám podařilo v prakticky amatérských podmínkách za jediný rok postavit auto schopné mezinárodní konkurence a v Čechách bezkonkurenčně nejrychlejší, což se vašim lidem z Metalexu, i přes velmi bohaté zdroje, nepovedlo za několik dlouhých let. Profesionál dovede přiznat porážku a také pochválit soupeře za dobrou práci, tak proč ta závist, kterou jsem pocítil na vlastní kůži.

Nyní bych se chtěl vyjádřit k vašemu přístupu k mé osobě skrze to, co jste o mne napsal ve Vaší knize. Je pravdou, že jsem v posledním závodě v Havířově nedojel do cíle, i když jsem měl dobrá dvě kola náskok před druhým Adámkem, ale nikoliv z důvodu prasklé hadice tlakového mazání a zničeného motoru, jak popisujete ve své knize, ale z důvodu prasklé pneumatiky, čímž jsem ztratil také titul Mistra republiky!

V této době, jak jistě víte – bylo to i u vás v Metalexu, probíhaly čistky. Na doporučení tehdejších mocipánů, vzhledem k tomu že já osobně jsem ve straně nebyl, jsem musel, byť dobrovolně, odstoupit. Řádně jsem tedy předal závodní automobily a technické vybavení. Bylo mi řečeno, že za fabriku budou jezdit mladí komunisté – svazáci.

MTX 2-03 a formule si převzal novopečený kandidát strany Josef Krečmer, který bez problémů pokračoval v závodech MČR s vozidlem MTX 2-03 do chvíle, kdy on zničil motor Ford Wittwer. Tím v podstatě zanikl AMK ŽDB.

Motor odvezl do Švýcarska, nicméně neměl na zaplacení opravy, která činila okolo 4000 Franků, tak tam s kolegy z komunistické strany odvezl na výměnu soustruh, se kterým ho nicméně pan Wittwer vyhodil. Celá kauza skončila na celní správě, která to následně předala soudu a Josefu Krečmerovi soud za vzniklou škodu uložil podmínku. Auto zmizelo.

Vážený pan Pauele, velmi se mne dotklo, co jste o mé osobě ve Vaši knize napsal, aniž by jste se pokusil zjistit pravdu. Bohužel jsem byl obětí strany a dlouhá léta jsem byl sledován STB a abych nemohl závodit dále, byla mi vykradena dílna a to za účasti STB a policie. Ti, jenž se na tomto zločinu podíleli, byli posléze odsouzeni, ale tím jsem skončil i já.

Výše uvedené skutečnosti mohu kdykoliv dokázat svědky a urážku vyřčenou ve Vaši knize považuji za pomluvu mé osoby, která hraničí s trestným činem. Proto Vás žádám o veřejnou omluvu (skrze sdělovací média, v aktualizovaném vydání Vaší knihy).

Děkuji,
Jaroslav Surówka